سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اکبر رضایی – دانشگاه جامع امام حسین گروه فیزیک
ابوالحسن شیرمحمدی –
سیداحمد پورهاشمی –
هادی آفتاب سوار –

چکیده:

دراین مقاله ساخت و بررسی خواص محیطهای تصادفی شامل پودرشیشه چالکوجنایدی آلاییده شده با یونهای Nd+3 گزارش شده است دراین کار پس از ساخت ماتریس اولیه شیشه به روش ذوب کوره ای نمونه بصورت پودر درآمده ودریک سل از جنس کوارتز و به ضخامت ۲mm قرار داده شد و با تپهای هماهنگ دوم لیزر Nd: YAGQ سوئیچ شده برانگیخته شد، تصویر SEM و طیفهای جذب و گسیل نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.