سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن حسنوند – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراس
احمد احمدی خلجی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه لرستان
محمدهاشم امامی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

سنگهای دگرگونی موجود در منطقه شام لدوسری دگرگونی ناحیه ای و مجاورتی می باشند دراین منطقه مجموعه دگرگونی ناحیه ای شامل اسلیت ها و فیلیت ها با طیفی از شرایط رخساره شیست سبز دیده می شود که در طی نفوذ توده گرانیتوئیدی در امتداد سطح شیستوزیته آنها یک مجموعه دگرگونی مجاورتی دمای بالا فشار پایین حاصل شده است اسلیت ها و فیلیت ها درواقع تناوبی از لایه های نازک شیل و سیلتستون بوده اند که دگرگون شده اند با پیشرفت تاثیر دگرگونی مجاورتی ابتدا شیست های لکه دار و با حذف فولیاسیون در آنها هورنفلس ها شکل می گیرند از نکات قابل توجه در کلیه سنگهای دگرگونی منطقه تبدیل کانی های حرارت بالا به کانی های درجات پایین می باشد علت چنین پدیده ای می تواند به خاطر تراوش حجم عظیمی از سیالات حاصل از انجماد توده در حین سرد شدن به درون سنگهای در برگیرنده باشد.