سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهری کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه زنجان
محمد ابراهیمی – دکتری زمین شناسی پترولوژی، عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان
حسین کوهستانی – دکترای زمین شناسی اقتصادی، عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

رخداد معدنی آهن لولکآباد در حاشیه شمالباختری زون ایران مرکزی و در فاصله ٧٠ کیلومتری باختر زنجان قرار گرفته است. سنگهای رخنمون یافته در محدوده مطالعاتی شامل واحدهای دگرگون شده (سازند کهر) و سنگهای گرانیتی (گرانیت مغانلو) میباشد. کانهزایی آهن به صورت رگهای، رگچهای و عدسی شکل رخ داده است. میزبان اصلی کانهزایی سنگهای شیستی و توفهای دگرگون شده سازند کهر میباشد. علاوه بر این، بخشی از کانهزایی آهن درون سنگهای گرانیتی مشاهده میشود. دگرسانی به بخشهای هماتیتی و لیمونیتی شده پهنههای کانهدار محدود شده است. بر اساس مطالعات صحرایی و ماکروسکوپی، اولیژیست مهمترین کانی معدنی در منطقه لولکآباد است که با اندکی مگنتیت و پیریت همراهی میشود. کوارتز و کلسیت کانیهای باطله همراه را تشکیل میدهند. بافت ماده معدنی شامل رگه- رگچهای، برشی و پرکننده فضای خالی است. نتایج مطالعات انجام شده نشان میدهد که کانهزایی آهن در رخداد معدنی لولکآباد از نوع رگهای گرمابی است.