سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمجتبی دهنوی – دانشگاه تربیت معلم تهران
اکبر محمودی ریشکانی – دانشگاه شهید بهشتی تهران
حمیدرضا میمنی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده:

دراین مقاله به بررسی جمع پیمانه ای به پیمانه ی توانی از ۲ می پردازیم در ابتدا توزیع بیتهای نقلی را به دست می آوریم و پس از آن توزیع توام و چندگانه ی بردار بیت های نقلی را محاسبه می کنیم ما دو سنج در اندازه گیری فاصله ی توابع دودویی برداری تعریف می کنیم و براساس آن تقریب جمع پیمانه ای با XOR بیتی را مورد بررسی قرار میدهیم بررسی پارامترهای خطی و تفاضلی توابع دود دویی برداری اهمیت بالایی در رمزنگاری دارد به همین منظور ما پارامترهای خطی و تفاضلی این عملگررا نیز به عنوان یک تابع دود دویی برداری بررسی می کنیم در پایان درجه ی جبری بیت نقلی و تعداد جملات در ANF تابع دود دویی معرف بیت نقلی را به دست می آوریم.