سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فریده فرجی – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
سهیلا نامداری – کارشناس روانشناسی بالینی
علیرضا ناظمی – روانپزشک

چکیده:

مطالعهحاضر با هدف بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی درافراد مبتلا به اختلالات سوماتوفرم و برخی عوامل مرتبط با آن دربیماران بستری دربیمارستان قدس سنندج درسال ۱۳۹۰ انجام شده است مطالعه حاضر ازنوع توصیفی و نمونه پژوهش شامل افراد مبتلا به اختلالات سوماتوفرم و بستری دربیمارستان روانپزشکی قدس سنندج بود داده ها با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی و مصاحبه بالینی ساختاریافته براساس DSM-IV جمع آوری شدند یافته ها نشان داد که اختلال تبدیلی شایع ترین اختلال است و بیشترین علائم به ترتیب کاهش خواب واشتها وسرگیجه و سردرد تشنج بیهوشی بود بیشترین شیوع اختلالات سوماتوفرم درزنان افراد ۴۰-۲۱ ساله متاهل و بیسواد بود سن ازدواج درافراد متاهل پایین بود ۱۲-۲۰ و ۴۳ درصد افراد ارتباط خوبی با همسرشان نداشتند اختلالات همبود روانپزشکی ۷۷/۵ سابقه بیماریهای جسمی ۷۰/۴ و روانپزشکی ۵۳/۵ بالا بود.