سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شبنم ملکوت طبری – دانشجویکارشناسی ارشد زیست گیاهی
مه لقا قربانلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
شیلا صفائیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
سعیدعلی موسی زاده –

چکیده:

گانودرما لوسیدیوم قارچ بسیاردارویی است که به علت خواص دارویی بسیارمورد بررسی و تحقیق قرارگرفته است دراین مطالعه قارچ گانوردما لوسیدیوم ازجنگل شصت کلا گرگان جمع آوری شد و عصاره متانولی آن تهیه گردید جهت بررسی های آنتی اکسیدانی هشت غلظت از عصاره فراهم شد و ارزیابی میزان مهاررادیکال آزاد و قدرت احیا عصاره متانولی مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که میزان فعالیت آنتی اکسیدانی مهار رادیکال آزاد و قدرت احیا وابسته به غلظت فراهم شده می باشد و با افزایش غلظت میزان فعالیت مهار رادیکال آزاد و میزان قدرت احیا افزایش می یابد بیشترین میزان مهار رادیکال آزاد را غلظت ۹۱/۹۶mg mL-1 و کمترین میزان مهار رادیکال آزاد را درغلظت ۲/۵۰ ۱۲/۵mg ml-1 داشت