سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا روزگار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
عزت اله عسکری اصلی ارده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
یوسف عباسپور گیلانده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

فرآیند تمیزکردن و جداسازی اساسی ترین کار در یک سیستم درجه بندی دانه هاست که از فرآیندهای بسیار مهم و کلیدی برای بازاریابی دانه ها به حساب می آید. پارامترهای اصولی و اساسی که کنترل کننده کیفیت درجه بندی و تمیز شدن می باشند عبارتند از: خلوص مواد، جوانه زنی دانه ها، وزن مخصوص و همسان و همگن بودن اندازه ها. دانه های با وزن مخصوص بالا دارای قدرت جوانه زنی بالا و یک دستی می باشند که معمولاً سبب افزایش عملکرد محصول می گردند. مواد و محصولات کشاورزی بر طبق معیارهای گوناگون کنترل، تمیز و درجه بندی می شوند. این معیارها عبارتند از : اندازه هندسی ذرات، خواص آیرودینامیکی، شکل و وضعیت سطح، چگالی و وزن مخصوص، هدایت الکتریکی و رنگ. از جداکننده های مکانیکی و نیوماتیکی برای جداسازی و درجه بندی محصولات کشاورزی استفاده میشود. وینوور یک دستگاه جداکننده نیوماتیکی است که عمل تفکیک و جداسازی دانه های سالم از دانه های پوک را انجام میدهد. استفاده از این دستگاه در مقایسه با دیگر سیستمهای جداکننده، دارای بازده تفکیک و جداسازی بالا ، ضایعات و تلفات بسیار پایین و توان مصرفی و هزینه کمتری میباشد. در این تحقیق اثرات عوامل مستقلی شامل محتوای رطوبتی محصول(۱۸%،۱۲%w.b) نرخ تغذیه(۳۲،۲۵،۱۳kg/min) و دور فن مکنده(۱۱۵،۹۵۰،۸۵۰rpm) بر بازده جدا کنندگی دانه های شلتوک رقم هاشمی بر روی دستگاه وینوور در چهار تکرار مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت. اثرات هر سه عامل مذکور بر بازده جدا کنندگی تأثیر معنی داری داشته (سطح احتمال۱%) و بیشترین میانگین بازده جداکنندگی(۹۹/۵۵%) با اختلاف معنی دار با دو دور دیگر، به دور ۸۵۰rpm اختصاص داشت.