مقاله وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در دانش حقوق مدنی از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توکیل به غیر
مقاله وکیل اول
مقاله وکیل دوم
مقاله فقه
مقاله حقوق ایران
مقاله حقوق انگلیس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایزانلو محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است: الف) توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده می شود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می تواند بر وکالت ثانوی اثرگذار باشد. ب) تفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث می گردد و در نتیجه، وکیل اول از رابطه حذف و فوت یا حجر وی نیز اثری در وکالت ثانوی نخواهد داشت. تحقیق حاضر به قسم نخست اختصاص دارد. نگارندگان می کوشند در نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی به فقه، حقوق موضوعه و حقوق انگلیس، مفهوم توکیل به غیر، موقعیت وکیل دوم در رابطه با وکیل اول و موکل، آثار آن و حدود اختیارات وکلا را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.