مقاله ویژگی پیام های تبلیغاتی اثربخش در بیمه های بازرگانی از دیدگاه بیمه گذاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۳۴ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: ویژگی پیام های تبلیغاتی اثربخش در بیمه های بازرگانی از دیدگاه بیمه گذاران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیمه
مقاله بیمه گذار
مقاله تبلیغات
مقاله پیام تبلیغات
مقاله اثربخشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خان محمدی هدی
جناب آقای / سرکار خانم: سیدجوادین سیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نخستین و روشن ترین اثر اقتصادی فعالیت های بیمه ای، حفظ اموال و تاسیسات متعلق به اشخاص یا دولت است. بر اساس آخرین آمار (سال ۱۳۹۱ مطابق ۲۰۱۲) ضریب نفوذ بیمه در کشور ۱٫۹% می باشد و ایران رتبه ۴۲ ام را از نظر شاخص حق بیمه های تولیدی در بازارهای جهانی بیمه داراست. با اینکه عدم موفقیت چشمگیر صنعت بیمه را باید در ابعاد گوناگونی جستجو کرد، لیکن جایگاه تبلیغات را به جهت ترغیب بیمه گذاران به استفاده از خدمات بیمه ای نمی توان نادیده گرفت. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اثرگذار در بالا بردن اثربخشی پیام های تبلیغاتی بیمه های بازرگانی از نظر بیمه گذاران انجام شده است.
در این تحقیق، به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و جهت تحلیل آزمون فرضیات از آزمون t و آزمون فریدمن استفاده شده است. با توجه به تائید کلیه فرضیات تحقیق در سطح اطمینان ۹۵%، نتایج تحقیق بیانگر این است که از نظر بیمه گذاران، در پیام های تبلیغاتی شرکت های بیمه می بایست به ترتیب بر عواملی مانند «اطلاع رسانی موثر در خصوص انواع پوشش های بیمه ای و بیمه نامه ها»، «ارائه خدمات استثنایی»، «مهمان نوازی»، «پرداخت به موقع خسارت شرکت بیمه»، «ارائه بیمه نامه جامع به مشتریان»، «پاسخگو بودن شرکت بیمه»، «مشاوره دلسوزانه» و «سهولت فرایند دریافت سفارشات» تاکید گردد.