مقاله ویژگی های مرفولوژیکی کروموزوم های آفتابگردان (H. annuus) و سیب زمینی ترشی (H. tuberosus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۷۷ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: ویژگی های مرفولوژیکی کروموزوم های آفتابگردان (H. annuus) و سیب زمینی ترشی (H. tuberosus)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژنوم
مقاله سیتوژنتیک
مقاله کاریوتیپ
مقاله کروموزوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زهدی اقدم مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش خصوصیات سیتوژنتیکی و زراعی دو گونه از جنس Helianthus شامل H. tuberosus و H. annuus از نظر ویژگی های مرفولوژیکی کروموزوم ها شامل تعداد، شکل و اندازه کروموزوم ها و نیز تعداد کروموزوم های ماهواره دار مطالعه گردید. در تجزیه کاریوتیپی گونه H. tuberosus نتایج نشان داد که گونه مذکور با فرمول ژنومی ۲n= 6x= 102 یک هگزاپلوئید است. طول متوسط یک دسته کروموزوم هاپلوئید آن ۲۳۰٫۴۵±۳٫۳۱۱ میکرون برآورد شدند. در این گونه بزرگترین کروموزوم، ۵٫۷۶۷±۰٫۰۱۹ میکرون با طول نسبی ۲٫۵۰۳±۰٫۰۰۸ درصد و از نوع ساب اکروسانتریک بود. کوچک ترین کروموزوم به طول ۳٫۴۸±۰٫۰۳۲ میکرون و از نوع متاسانتریک بود. از مجموع ۵۱ جفت کروموزوم، ۳۴ جفت متاسانتریک، ۱۴ جفت ساب متاسانتریک و تعداد ۳ جفت ساب اکروسانتریک تشخیص داده شدند که از بین آن ها ۳ جفت از کروموزوم ها ماهواره دار بودند. بیشترین شاخص نسبت بازو را کروموزوم شماره ۳۳، ۳٫۲۶۵±۰٫۳۲۷ به خود اختصاص داده بود. در تجزیه کاریوتیپی گونه H. annuus نیز مشاهده شد که یک گونه دیپلوئید ۲n= 2x= 34 می باشد. طول متوسط یک دسته کروموزوم هاپلوئید آن ۷۵٫۶۸۲±۲٫۹۹۵ میکرون محاسبه شد. کروموزوم شماره ۱، بزرگترین کروموزوم ۶٫۰۳۳±۰٫۳۴۱ میکرون با طول نسبی ۷٫۹۳۹±۰٫۲۸۵ درصد از نوع متاسانتریک بود. کوچکترین کروموزوم نیز با طول ۳٫۶۰۳±۰٫۲۰۸ میکرون از نوع ساب متاسانتریک بود. از مجموع ۱۷ جفت کروموزوم، ۱۱ جفت متاسانتریک، ۲ جفت ساب متاسانتریک و تعداد ۴ جفت ساب اکروسانتریک بودند که از بین آن ها ۲ جفت ماهواره دار دیده شد. در ارزیابی شاخص نسبت بازو، بیشترین شاخص نسبت بازو، مربوط به کروموزوم شماره ۱۵، ۵٫۶۳۴±۰٫۵۴۴ از نوع ساب اکروسانتریک بود. تجزیه کاریوتیپی این دو گونه نشان داد که آن ها از لحاظ مرفولوژی کروموزوم، تعداد انواع متاسانتریک، ساب متاسانتریک و ساب اکروسانتریک، تعداد جفت کروموزوم ماهواره دار، شاخص نسبت بازو و فرمول کروموزومی داری اختلافاتی هستند.