مقاله ویژگی های زیستی و شکارگری سن (Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae روی لاروهای سن چهارم (Spodoptera littoralis (Lep.: Noctuidae در شرایط آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نامه انجمن حشره شناسی ایران از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: ویژگی های زیستی و شکارگری سن (Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae روی لاروهای سن چهارم (Spodoptera littoralis (Lep.: Noctuidae در شرایط آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Andrallus spinidens
مقاله پارامترهای جدول زندگی
مقاله ویژگی های زیستی
مقاله جدول زندگی دو جنس
مقاله شکارگری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداوردی هاله
جناب آقای / سرکار خانم: صحراگرد احد
جناب آقای / سرکار خانم: امیرمعافی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: محقق نیشابوری جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ویژگی های زیستی سن شکارگر Andrallus spinidens (F.) روی لارو سن چهارم پروانه برگ خوار مصری چغندر، Spodoptera littoralis (Bois.)، در دمای ۱±۲۵ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۵±۶۰ درصد و طول روشنایی ۱۶ و تاریکی ۸ ساعت تعیین شد. داده های به دست آمده بر اساس جدول زندگی دو جنس (نر و ماده)، مراحل رشدی – سنی و با در نظر گرفتن تغییرات رشدی افراد و جنسیت آن ها تجزیه و تحلیل شدند. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)، نرخ متناهی افزایش جمعیت(l) ، نرخ خالص تولید مثل (R0)، نرخ ناخالص تولید مثل (GRR) و متوسط مدت زمان یک نسل (T) سن شکارگر A. spinidens روی لارو سن چهارم S. littoralis به ترتیب ۰٫۰۸۲۱ روز ۱-، ۱٫۰۸۲۱ روز ۱- ، ۱۰۲٫۷۷ نتاج ماده، ۱۹۲٫۱۶ تخم ماده و ۸۵٫۶۸ روز برآورد شد. میانگین مقدار تولید مثل این سن، ۴۸٫۱۸±۳۴۲٫۵۸ تخم به ازای هر ماده برآورد شد. نرخ ذاتی تولد (b) و نرخ ذاتی مرگ (d) برای سن شکارگر A. spinidens پرورش یافته روی لارو سن چهارم S. littoralis، به ترتیب ۰٫۰۸۹۴ و ۰٫۰۰۷۳ محاسبه شد. پوره سن اول سن شکارگر فقط از آب تغذیه می کند. پوره های سن دوم، سوم و چهارم برای تکمیل دوره پورگی به ترتیب از ۱۲٫۲۲، ۲۶٫۲۲ و ۴۱٫۲۸ عدد لارو پروانه S. littoralis تغذیه کردند و در سن پنجم شدت تغذیه افزایش یافت و به میزان ۷۰ درصد (۹۴٫۳۶ عدد لارو) لاروهای در اختیار رسید. حشرات ماده و نر نه تنها طول دوره تغذیه طولانی تری داشتند، بلکه از حدود ۸۵ درصد لاروهای در اختیار تغذیه کردند. نتیجه گیری می شود سن شکارگر فوق می تواند به عنوان عامل کنترل بیولوژیک کارآ علیه S. littoralis استفاده شود.