مقاله ویژگی های رویشی و زایشی چند ژنوتیپ پکان (Carya illinoensis) در استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱۹۱ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: ویژگی های رویشی و زایشی چند ژنوتیپ پکان (Carya illinoensis) در استان گلستان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پکان
مقاله Carya illinoensis
مقاله صفات کمی و کیفی
مقاله تجزیه به عامل ها
مقاله تجزیه کلاستر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غزاییان مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزیابی خصوصیات رویشی و زایشی چهل پایه درخت پکان موجود در استان گلستان بر اساس دسکریپتور پکان طی سه سال انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه کلاستر بر اساس صفات کمی وکیفی میوه و مغز، شکل میوه و زمان رسیدن، ژنوتیپ ها را در فاصله اقلیدسی ۲۵ به دو گروه تقسیم کرد و با کاهش فاصله از ۲۵ به ۵ ژنوتیپ ها در ده گروه قرار گرفتند. در تجزیه عامل ها مجموعا چهار عامل اصلی و مستقل که مقادیر ویژه آن ها بالاتر از یک بودند، توانستند ۷۰ درصد واریانس کل را توجیه کنند. در هرعامل اصلی و مستقل ضرایب عاملی ۰٫۵ به بالا معنی دار درنظر گرفته شدند. بر اساس تجزیه عامل ها صفات شکل میوه، درصد مغز و روغن، وزن خشک و تر مغز، ابعاد میوه و نسبت طول به قطر و ضخامت پوسته بیشترین سهم را در ایجاد تفاوت بین ژنوتیپ ها داشتند. بر اساس نتایج به دست آمده ونیز مشاهدات انجام شده طی این سه سال شش ژنوتیپ G2، G3، G4، G19، G20 و G28 از نظر صفات تجاری میوه و مغز، ضخامت پوسته چوبی، وزن میوه ومغز و ویژگی های رویشی برتری نسبی نشان دادند.