مقاله ویژگی های رمزنگاری عملگر ضرب پیمانه ای به پیمانه توانی از ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۳۲۷ تا ۳۳۸ منتشر شده است.
نام: ویژگی های رمزنگاری عملگر ضرب پیمانه ای به پیمانه توانی از ۲
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضرب پیمانه ای به هنگ توانی از ۲
مقاله توابع دودویی
مقاله توابع مولفه ای
مقاله درجه جبری
مقاله ناترازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهنوی سیدمجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی ریشکانی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: میرزائی شمس آباد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پاشا عین اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عملگر ضرب پیمانه ای به پیمانه توانی از ۲ یکی از عملگرهای مورد استفاده در رمزنگاری خصوصا رمزنگاری متقارن می باشد. در این مقاله به بررسی خواص آماری و جبری این عملگر از منظر رمزنگاری پرداخته ایم. در ابتدا توزیع خروجی عملگر ضرب پیمانه ای به پیمانه توانی از ۲ را به عنوان یک تابع دودویی برداری محاسبه کرده ایم و پس از آن توزیع توابع مولفه ای آن را به دست آورده ایم. در ادامه با معرفی یک سنج در اندازه گیری میزان ناترازی نگاشت ها به بررسی ناترازی این عملگر و توابع مولفه ای آن پرداخته ایم. در پایان درجه جبری توابع مولفه ای عملگر ضرب پیمانه ای به پیمانه توانی از ۲ را مورد بررسی قرار داده و یک کران پایین برای درجات مذکور ارائه داده ایم.