سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پونه قائمی – دانشگاه تهران
آلاله قائمی – دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

هدف ازاین تحقیق ارایه برنامه مدیریت بحران جهت مقابله با حوادث ناشی از وقوع زلزله درنیروگاه های هسته ای مب اشد دراین مقاله ابتدا آلاینده های مهم آزاد شده ازجمله رادیونوکلئیدهای ید -۱۳۱ و سزیم -۱۳۷ و اثرات آنها درمحیطهای فیزیکی بیولوژیکی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی درحادثه ناشی از بروز زلزله ۱۱ مارس ۲۰۱۱ نیروگاه هستهای فوکوشیما داییچی ژآپن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته سپس راه کارهای علمی و عملی برای جبران اثرات درشرایط مشابه ارایه شده است.