مقاله وقوع آلودگی گیاه برنج به Bipolaris sorokiniana در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در بیماریهای گیاهی از صفحه ۳۵۳ تا ۳۶۰ منتشر شده است.
نام: وقوع آلودگی گیاه برنج به Bipolaris sorokiniana در ایران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری زایی
مقاله Bipolaris sorokiniana ،Oryza sativa
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعیمی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: تسوکیبوشی تاکائو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بوته های برنج دارای علائم پوسیدگی ناحیه طوقه و لکه های بزرگ قهوه ای تیره روی غلاف و ساقه در مزرعه ای در مازندران مشاهده گردید. بر اساس مشخصات مورفولوژیک، قارچ رشد یافته در اطراف قطعات کشت داده شده،Bipolaris sorokiniana  شناسایی شد. پس از توالی یابی ناحیه ITS از ژن rDNA نسبت به ارزیابی همولوژی آن با توالی های موجود در بانک ژن اقدام گردید که با هشت استرین B. sorokiniana و ) Cochliobolus sativusتلئومورف) با درجه بسیار بالا همولوژی نشان داد. فیلوگرام ترسیم شده نشان داد که در مقایسه با گونه های دیگر Bipolaris،Cochliobolus و جنس های قارچی خویشاوند آنها، استرین B. sorokiniana جدا شده از مازندران به همراه هفت استرین دیگر B. sorokiniana و یک استرین C. sativus در یک گروه قرار گرفتند. آزمون بیماری زایی روی دو رقم برنج و با روش های مختلف انجام شد. این اولین گزارش از بیماری زایی B. sorokiniana روی گیاه برنج در ایران می باشد.