سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر فیروزی – دانشجوی دکتری عمران در دانشگاه UKMمالزی
علی اصغر فیروزی – دانشجوی دکتری عمران در دانشگاه UKMمالزی

چکیده:

یکی از خطرات مهم پس از زلزله های شدید، آتش سوزی های پیرامون آن می باشد. تحقیقات نشان داده است که گاهی مواقع آسیب های ناشی از زلزله می تواند بسیار شدیدتر از آسیب های ناشی از خود زلزله باشد. زیرا آتش سوزی و زلزله بصورت همزمان دو خطر جدی و مخرب برای ساختمانها در وقوع زلزله می باشند. لذا در این حالت وضعیت واقعی و ایمنی ساختمانها نیاز به بررسی و تجزیه و تحلیل خاص دارد. معمولاً در این خصوص سه نوع خسارت در نظر گرفته می شود: تخریب یا خسارت سازه ای، تخریبهای ناشی از آتش سوزی به سازه ها و تخریبهای غیر سازه ای حاصل از آتش سوزی. از سوی دیگر خطرات ناشی از آتش سوزی ممکن است به سیستم های حفاظت از آتش سوزی در سطح منطقه ای در نواحی شهری صدمات جدی وارد نماید. لذا طراحی یک رویکرد مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیاییGISبرای کاهش خطر زلزله می تواند بسیار کارآمد باشد. در این روش اقدام به ارائه ابزارهایی جهت اختصاص دادن و بهینه سازی مسیریابی وسایل نقلیه اضطراری پس از زلزله با توجه به توزیع جغرافیایی آتش سوزی از محل امداد رسانی های نقاط اضطراری (مراکز عملیات اضطراری، مراکز درمانی، ایستگاه های آتش نشانی، ایستگاه پلیس و غیره) می گردد. در این مقاله خلاصه ای از عملکرد ساختمانها با در نظر گرفتن زلزله و آتش سوزی متعاقب آن که مطابق با گزارشMCEER صورت پذیرفته است پرداخته خواهد شد.