مقاله وفاق اجتماعی و اقلیت های قومی در ایران با تاکید بر ابعاد سیاسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات سیاسی از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: وفاق اجتماعی و اقلیت های قومی در ایران با تاکید بر ابعاد سیاسی
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وفاق اجتماعی
مقاله اقلیت های قومی
مقاله حوزه سیاسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: گنجی قربانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: امیراحمدی رحمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در نوشتار حاضر سعی شده است با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای شواهد و مدارک لازم جمع آوری و با تاکید بر یک مدل ترکیبی – تحلیلی مشتمل بر نظریات ساختارگرایی علی و بسیج قومی به رابطه مسائل مربوط به وفاق اجتماعی و اقلیت های قومی در جامعه ایران پرداخته شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد، در جامعه ایران آموزه های قرآن کریم، قانون اساسی، مشارکت، امنیت، سنت، قدرت کاریزماتیک و قانون از عوامل بنیادین، وجود حاکمان و انقلابیون از اقلیت های مختلف، نوع رابطه مرکز – پیرامون، پیوندهای قلمروی و مرزی، رابطه اقلیت ها با حوادث مهم ملی و تاریخی و درون زا بودن اقوام ایرانی از زمینه های مساعد و اقتدار گرایی دولت، ابزارگرایی قومی، آرمانگرایی، شکل گیری دولت ملی، شرایط مرز و عوامل خارجی ازجمله زمینه های نامساعد موثر در وفاق و واگرایی اجتماعی در جامعه ایران محسوب می گردند.