سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید یوسف پور – اداره کل حفاظت محیط زیست شهرکرد
سهیلا نوریان –

چکیده:

شهرکرد: تولید متوسط زباله درشهرکرد مرکز استان ۱۲۰ تن درروز با جمعیت ۱۳۰ هزار نفر است البته این مقدار بسته به فصول مختلف متفاوت است درفصل تابستان تا ۱۴۰ تن هم می رسد و درفصل زمستان این مقدار کاهش یافته تا ۱۰۰ تن درروز تقلیل می یابد کار جمع آوری زباله از ساعت ۹ شب تا ۶ صبح درمناطق مسکونی و اداری صورت میگیردو جمع آوری بوسیله ماشین های جمع آوری مخصوص مثل پرسهای کوچک و بزرگ و زباله کش رنو صورت میگیرد . شهرستان لردگان : این تحقیق برای اولین بار به مدت ۴ ماه در لردگان انجام گرفت روزانه ۱۵/۵ تن مواد زائد شهری به محل دفن درگهمال منتقل می شود با توجه به آنالیز انجام شده درمحلات مختلف لردگان سرانه زباله حدود ۶۱۰ گرم تعیین گردیدشهرستان فارسان : با جمعیتی در حدود ۱۰۰ هزار نفر بطور رزوانه مقدار زیادی تولید می شود براوردهای آماری نشان میدهدکه دراین شهرستان درحدود ۱۰ تن بطور روزانه زباله تولید می گردد شهرستان کوهرنگ : یک شهرستان عشایرنشین است درروستاهای پراکنده شهرستان کوهرنگ روش خاص و سازمان یافته ای دربرداشت و جمع آوری زباله ها وجود ندارد. شهرستان اردل: میزان پسماند تولیدی در شهر اردل با جمعیتی معادل ۸۹۸۳ نفر ۲-۳ تن درروز می باشد و درشهرستان اردل با توجه به گزارش دهیارها به طور روزانه درحدود ۷ تن درتمام روستاهاست بطور کلی در استان چهارمحال و بختیاری و شهرکرد نیز اکنون مناسبترین روش و تنها روش دفن بهدداشتی زباله است.