سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه آتشخوار – دانشجو کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهرکرد و کارشناس مرکز تحقیق
عفت زمانی – رئیس بخش مطالعات شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری
ناهید پورعبدالله – کارشناس مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد

چکیده:

جریان آب و بالا بودن سطح تراز آب زیرزمینی در سازه های زیرزمینی از جمله تونل سازی به منظور انتقال آب یکی از مسائلی است که می تواند مشکلات زیادی در حین اجراء و آثار مخرب فراوانی در مرحله بهره برداری بر طرح و منطقه داشته باشد بنابراین باید سعی گردد حتی المکان روشی را برای انتقال آب تعیین نمود که حداقل آثار مخرب را بر منطقه داشته باشد. در تحقیق حاضر با توجه به مسیر تونل انتقال آب بهشت آباد به بررسی وضعیت آبخوان های که تحت تاثیر این سازه قرار می گیرند، پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که دشت های شهرکرد، کیار شلمزار و جونقان که در محل برخورد تونل می باشند، دارای شرایط بحرانی هستند به گونه ای که بر آوردها نشان می دهد حفر تونل بهشت آباد ۶۶ میلیون مترمکعب در سال از آبدهی چشمه ها و قنوات موجود در محدوده مسیر تونل را کاهش خواهد داد و این امر موجب می شود در آبدهی چاه های آب دشتهای مذکور ۵۰ میلیون مترمکعب در سال کاهش ایجاد می گردد، بنابراین با حفر تونل بهشت آباد این احتمال وجود دارد که ۱۱۶ میلیون مترمکعب در سال از منابع آب زیر زمینی منطقه مسیر از دست برود و چون اجرای طرح به بیش از ۳ دهه به طول خواهد انجامید، لذا این افت منابع آب زیرزمینی در بلند مدت می تواند زمینه مهاجرت گسترده از منطقه را فراهم آورد و از این جهت شایسته است با بررسی گزینه های جایگزین حفر تونل، از این بحران پیشگیری کرد