سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ناهید قدرتی – کارشناس آزمایشگاه مواد غذایی و آشامیدنی بهداشتی معاونت غذا و دارو
احمد یزدانی –
محمدرضا جلیلوند –
سیدعلی وکیلی –

چکیده:

بستنی به دلیل داشتن ویژگیهای خاص محیط مناسبی برای رشد و انتقال عوامل میکروبی ایجاد کننده ی عفونت یا مسمومیت غذایی به مصرف کنندگان می باشد این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت باکتریولوژیک بستری های غیرپاستوریزه عرضه شده درشهر بجنورد انجام گردید دراین مطالعه ۴۰ نمونه بستنی سنتی طی ۴ ماه نخست سال ۹۰ جمع آوری گردید و مطابق استانداردهای ملی ایران مورد آزمایش قرارگرفت در۶۰/۵ درصد از نمونه ها شمارش کلی میکروبی بالاتر از حد مجاز استاندارد ملی ایران بود میانگین شمارش کلی ۶/۲×۱۰۶ درهرگ رم بدست آمد اشریشیاکلی از ۳۲/۵ و استافیلوکوکوس اورئوس از ۱۷/۵ درصد نمونه ها جدا شد درهیچ یک از نمونه ها آلودگی به سالمونلا مشاهده نشد. به منظور کاهش آلودگی های موجود بهبود شاخصهای بهداشتی درمراکز تهیه و عرضه از طریق افزایش نظارت براین مراکز و افزایش آگاهی تهیه کنندگان ضروریست .