سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی حسینی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
نادر مرزبان – گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
علی رمضان نژادکوتنایی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
شهاب ناظری – گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه حفظ محیط زیست درگیر مسائل و مشکلات فراوانی می باشد که در این میان پسماندهای تولید شده ناشی از فعالیتهای گوناگون انسانی دارای سهم چشمگیری در این زمینه بوده که روز به روز نیز دارای ابعاد تاز ه تری م یگردد . تولید پسماندهای عادی ،صنعتی ، ویژه ، بیمارستانی و کشاورزی و مدیریت غیر اصولی این مواد مشکلات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی فراوانی را برای کشورما به وجود آورده است. که در این بحث به پسماندهای چند شرکت پتروشیمی ونفت ,چند راه حل از بین بردن پسماند اشاره شده است.