سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شبنم سلامت – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
سوده میرمحمدمدی –

چکیده:

با افزایش آگاهی عمومی نسبت به استفاده از محصولات سالم درزنجیره غذایی نگرانیهای عمومی مردم نیز نسبت به سلامت و بهداشت غذایی رو به افزایش است بنابراین یکی از رسالتهای اصلی صنایع غذایی تولیدمحصولاتی با چنان درجه ای از سلامت استکه هرکس بدون دغدغه و تردید بتواند آنها را مصرف کند و به مواد مغذی مورد نیاز دست یابد کشاورزی ارگانیک نوعی از کشاورزی استکه مشکلات بهداشتی ناشی از بقایای هورمون ها و آفت کش ها درمحصولات آن وجود ندارد کشاورزی ارگانیک رهیافتی است که درجهت تولید غذای سالم کاربرد هرگونه مواد شیمیایی صنعتی از قبیل سموم کود شیمیایی هورمون ها آنتی بیوتیک ها و غیره ممنوع یا بسیار محدود است اهدا فاصلی نظام های تولید ارگانیک بهینه سازی تولید افزایش کیفیت محیط زیست و رفاه جامعه است کشاورزی ارگانیک به سرعت درجهان مورد توجه قرارگرفته است امروزه مصرف غذاهای ارگانیک به عنوان یک جایگزین به مصرف کنندگان معرفی می گردد تولید م حصولات ارگانیک درجهان جایگاه ویژه ای یافته و بازار این محصولات روز به روز درحال افزایش است ایران نیز با دارا بودن تجربه دیرینه درامر کشاورزی و نیز شرایط مستعد برای کشت ارگانیک می تواند به یکی از کشورهای مهم در تولید م حصولات ارگانیک تبدیل شود.