سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود معین الدین – دکتری حسابداری
ابوالقاسم صدیقیان – کارشناس ارشد حسابداری
مسعود آرامش شورکی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

حسابداران به عنوان رابط بین دو گروه عمده مشارکت کننده دربازار سرمایه سرمایه گذاران و سرمایه پذیران عمل می نمایند و زمانی قادربه ایفای نقش بی بدیل خود خواهند بود که بتوانند اطلاعات قابل اتکا و مربوط را به موقع دراختیار استفاده کنندگان قرار دهند امروزه به منظور تحقق این امرفناوریهای نوین به مدد حسابداران آمده و آنها را درانتقال دقیق و سریع اطلاعات یاری می نماید نمونه بارز این فناوری ها زبان گزارشگری تجاری قابل توسعه XBRL است که با قالیت های فراوان خود و بکارگیری اینترنت موجب سهولت و بهبود کارایی گزارشگری مالی گردیده است دراین مقاله تاحد امکان این فناوری معرفی گردیده تهدیدات و فرصت های مستتر درکاربرد آن تشریح و وضعیت فعلی استفاده از ان درکشور نیز تبیین می گردد.