سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید آقایی – دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
مهدیه رضاقلی زاده – دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با توجه به این که امروزه صنعت توریسم یکی از صنایعی است که در اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان نقش مهمی ایفا می کند و به عنوان یکی از مهم ترین و پردرآمدترین صنایع جهان در آغاز هزاره سوم بوده و می تواند نقش قابل توجهی را در تأمین درآمدهای ارزی و رشد و توسعه اقتصادی کشورها – از جمله کشورهای اسلامی- ایفا کند، در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی وضعیت صنعت توریسم در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ۱OIC) بپردازیم. علیرغم این که کشورهای اسلامی دارای پتانسیل های قابل توجهی در زمینه جذب گردشگر هستند و ذخایر تاریخی و گنجینه های فرهنگی – مذهبی در نقاط مختلف سرزمین های اسلامی، به عنوان یک مزیت برای جذب گردشگر به شمار می روند، اما در مجموع نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر وضعیت نه چندان مناسب صنعت توریسم در این کشورها می باشد.