سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر فرمانبر – کارشناس ارشد مهندسی فناور یاطلاعات
پویا صرا فزاده –
حمید جمشیدزاده –

چکیده:

امروزه خدمات شهری در کلان شه رها به مسئل ه یمهمی در حیطه مدیریت شهری مبدل گشته است. با پای گذاشتن به عصر فناوری اطلاعات ، خدماتی که به وسیله روش های نوین اطلاعاتی و ارتباطی صورت می گیرند ، دارای سرعت، دقت ، امنیت و کیفیت بیشتری هستند که این امر موجب رضایت بیشتر شهروندان می گردد.
در این مقاله، سعی شده تا با بهره گیری از آمار و مشخصات به دست آمده از شهرداری شهر تبریز و مقایسه آ نها با معیا ره ای توسعه فناوری اطلاعات، ضمن مشخص نمودن وضعیت شهرداری این شهر از نظر الکترونیکی شدن ساختارها ی درون سازمانی و برون سازمانی، به بیان پیشنهاداتی در جهت بهبود شرایط کمی و کیفی شهرداری شهر تبریز پرداخته شده است.