سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نگار رییسی – دانشجوی کارشناسی ارشد
الهام فروزنده – دکتری روانشناسی
هاجر براتیان – کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده:

هدف مطالعه حاضربررسی سلامت عمومی دربیماران مبتلا به سرطان بود این مطالعه یک پژوهش مقطعی می باشد که درآن ۳۱بیمار مبتلا به سرطان بستری دربیمارستان حضرت سیدالشهدا اصفهان بصورت تصادفی منظم انتخاب شدند اطلاعات با استفاده ازپرسشنامه سلامت عمومیگردآوری شد و با استفاده ازرگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج نشان داد تنها همبستگی معنادار مشاهده شده رابطه سن مبتلایان به سرطان با عملکرد اجتماعی آنان است به این معنا که هرچه سن مبتلایان افزایش می یابد کارکردهای اجتماعی آنان افت بیشتری نشان میدهد و تنها عاملی که بطور معنادار توانسته است علایم جسمانی بیماران را پیش بینی کند نشانه های اضطرابی و خواب بیماران است و بقیه متغیرها تبیین مناسبی برای واریانس نشانه های جسمانی به دست نمی دهد.