سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بیتا زاجی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
شیما علایی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
آزاد خلیلی موسوی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

چکیده:

محصولات تراریخته در حل چالش های اساسی جامعه جهانی نظیر تأمین امنیت غذایی و خوراک دام و محصولات نساجی،کاهش قیمت فرآورده غذایی، پایداری تولید، رفع فقر و گرسنگی و تقلیل برخی از چالش های مربوط به تغییرات آب و هوایی دارای اهمیت بسیاری هستند . بطوریکه رشد ۷۴ برابری سطح زیر کشت گیاهان زراعی تراریخته در مقایسه با سطح زیر کشت آن در سال ۱۹۹۶ موجب شده است تا فناوری محصولات تراریخته به عنوان سریع ترین فناوری مورد پذیرش و استفاده شده در عرصه گیاهان زراعی شناخته شود . در سال ۲۰۰۸ تعداد کشاورزانی که محصولات تراریخته را م ی کاشتند به۱۳/۳ میلیون نفر در جهان رسید که ۹۰ درصد از آنها کشاورزانی با اراضی کوچک و کم درآمد در کشورهای در حال توسعه بودند. بطورکلی کشور امریکا با ۶۲/۵ میلیون هکتار بیشترین میزان سطح زیر کشت گیاهان زراعی تراریخته را به خود اختصاص داده و پس از آن آرژانتی ن، برزیل، هندوستان، کانادا و چین قرار گرفته اند . در این میان هندوستان با نرخ رشد ۲۳ % بین سالهای ۲۰۰۷ و۲۰۰۸ از بیشترین میزان رشد برخوردار بوده و به این ترتیب رتبه چهارم وضعیت جهانی را از نظر سطح زیر کشت گیاهان زراعی تراریخته کسب نمود . در همین سال سه کشور مص ر، بورکینافاسو و بولیوی برای اولین مرتبه به کشت گیاهان زراعی تراریخته در سطح تجاری اقدام کردند . سویای تراریخته با اشغال۶۵/۸ میلیون هکتار مهمترین گیاه زراعی تراریخته در سال۲۰۰۸ بوده و پس از آن گیاهان تراریخته ذرت، پنبه و کلزا قرار گرفته اند . همچنین چغندر ق ند مقاوم به علف کش به عنوان یک محصول تراریخته جدید در این سال، برای اولین بار در آمریکا و کانادا به تولید تجاری رسید . آمار و ارقام نشان می دهدکه محصولات دارای بیش از یک صفت تراریخته نسبت به محصولات تراریخته تک صفتی از سطح زیرکشت بیشتری برخوردار بودند.