سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سجاد گنجه ای – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی دانشگاه تهران
بابک امیدوار – دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
علیرضا نجاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی دانشگاه تهران
خدیجه نوروزی خطیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

آمار تصادفات و سوانح حمل و نقل در سالهای اخیر رشد فزاینده ای را نشان می دهد. دراینگونه حوادث، تصادفات و سوانح، سه عامل انسان، وسیله نقلیه و شرایط مسیر موثر می باشند. در طول سالیان متمادی، ایمنی به یکی از نگرانی های اصلی سازمانهای حمل و نقل از جمله راه آهن تبدیل شده است و شبکه ریلی کشور نیز با در اختیار داشتن بیش از ۹۴۸۲ کیلومتر خطوط ریلی اصلی و در حدود ۴۸۶ دستگاه لکوموتیو و ۲۱۶۰۰ واگن باری و ۲۰۰۰ واگن مسافربری نیازمند به بررسی وضعیت ایمنی خود می باشد. حمل ونقل ایمن و موثر از اجزای مهم و تاثیرگذار در سلامت و تداوم اقتصاد هر کشور می باشد. در این مقاله با مقیاس قرار دادن شاخص های بین المللی، صنعت ریلی کشور از لحاظ ایمنی مورد بررسی قرار می گیرد و مشکلات موجود و علل آنها شناسایی شود. لازم است در راستای برطرف کردن این مشکلات و افزایش ایمنی در این بخش اقدام شود، لذا در این نوشتار با پرداختن به ایمنی در بخش حمل و نقل ریلی با استفاده از قانون پاراتو، راهکارهایی برای افزایش ایمنی در بخش حمل و نقل ریلی کشور ارائه میشود