سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عزیز همایونی راد – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
محمدحسین بیگلو – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
لاله پیاهو – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تغذیه

چکیده:

پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای که درصورت مصرف در مقادیر کافی اصرات سلامت بخش زیادی را برروی میزباندارند پری بیوتیک ها ترکیبات غیرقابل هضم با قابلیت هضم اندک که پس از رسیدن به محیط روده به طور انتخابی رشدو یا فعالیت پروبیوتیک ها را تحریک می کنند غذایی که حاوی هر دو عامل پروبیوتیک و پری بیوتیک بصورت همزمان است سین بیوتیک یا غذای فراویژه نامیده می شود مطالعه حاضر با هدف بررسی روند انتشار مقالات دراین حوزه درپایگاه های علمی اطلاعاتی انجام شد نتایج مطالعه نشان از روند رو به رشد بارز در هر سه حوزه مذکور را گواه است می توان برآورد کرد که درسالهای آتی این رشد افزایش یابد که نشان از رشد صنعت غذا درجهت افزایش تنوع و افزایش آگاهی مصرف کنندگان و نیز حرفه های مربوطه درارتباط با اثرات سلامت بخش این ترکیبات می باشد.