سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رامین نبی زاده – دکتری بهداشت محیط
کاظم ندافی – دکتری بهداشت محیط
مسعود بینش برهمند – کارشناس ارشد بهداشت محیط

چکیده:

استان گیلان با ارزش زیست محیطی بی نظیر در جنوب غربی دریای خزر واقع شده است دفع فاضلابهای تصفیه نشده خانگی صنعتی و کشاورزی به آبهای سطحی و سپس دریای خزر سبب آلودگی قابل توجه آبهای منطقه و بخصوص سواحل شده و به علت دارا بودن آلودگی های مختلف می تواند سلامت شناگران را به خطر اندازد هدف ازاین تحقیق بررسی میزان آلودگی میکروبی آب دریای خزر در استان گیلان می باشد دراین مطالعه موردی ۲۱ نقطه شناگاه ساحلی دریای خزر در استان گیلان شناسایی شد و این نقاط از نظر آلودگی میکروبی بوسیله شاخصهای میکروبی کلیفرم کلی و گرماپای به همراه ph و دما و کدورت در طی مدت یک سال با روش استاندارد بررسی شد از هر ایستگاه در طی دوره نمونه برداری ۶ نمونه و جمعا ۱۲۲ نمونه برداشت شد سپس داده ها با استفاده از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که میانگین کلیفرم کلی ۲۳۴٫۸ و کلیفرم گرماپای برابر ۶۰MPN در ۱۰۰ میلی لیتر نمونه ضمن اینکه میانگین کلیفرم کل در ایستگاه های ۱و۲ به ترتیب ۱۴۴۵ و ۶۰۰ MPN در ۱۰۰ میلی لیتر نمونه و کلیفرم گرماپای در ایستگاه هی ۱و۲و۶و۸و۹و۱۲ به ترتیب ۱۶۳٫۳ و ۱۹۵ ، ۱۳۱٫۵ و ۱۱۱٫۵ ، ۱۲۷٫۷ ، ۱۱۸٫۸ MPN در ۱۰۰ میلی لیتر نمونه می باشد همچنین رابطه معنی داری بین میزان دما و کدورت وآلودگی میکروبی مشاهده گردید.