مقاله وضعیت همکاری گروهی نویسندگان مقاله های تالیفی مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران طی سال های ۸۹-۱۳۸۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) از صفحه ۲۹۳ تا ۲۹۸ منتشر شده است.
نام: وضعیت همکاری گروهی نویسندگان مقاله های تالیفی مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران طی سال های ۸۹-۱۳۸۱
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
مقاله علم سنجی
مقاله مشارکت علمی
مقاله ضریب همکاری گروهی میان نویسندگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معرفت رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: مکوندحسینی شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالمجید امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی صغری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت همکاری نویسندگان مقاله های مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (IJPCP) طی سال های ۸۹-۱۳۸۱ بود.
روش: پژوهش حاضر به شیوه علم سنجی انجام شد. مقاله های علمی- پژوهشی منتشرشده در IJPCP، طی سال های ۸۹-۱۳۸۱، بررسی شد. داده های گردآوری شده در نرم افزار اکسل وارد شد. افزون بر آمار توصیفی، مانند دسته بندی داده ها، از توزیع فراوانی، درصد فراوانی و میانگین استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد میانگین ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقاله های منتشرشده در IJPCP 0.61 بود. دانشگاه های علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی تهران به ترتیب با ۲۳۶ و ۱۶۷ مقاله بیشترین همکاری گروهی را در تدوین مقاله در IJPCP داشتند.
نتیجه گیری: میزان همکاری گروهی میان نویسندگان IJPCP در سطح مناسبی قرار دارد. پیشنهاد می شود مدیران مجله وضعیت همکاری در انتشار مقاله های مجله را به صورت دوره ای بررسی و پایش کنند.