مقاله وضعیت مصرف مکمل آهن و عوامل مرتبط با آن در دختران راهنمایی و دبیرستانی شهر سمنان (۱۳۹۱) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در کومش از صفحه ۳۱۶ تا ۳۲۴ منتشر شده است.
نام: وضعیت مصرف مکمل آهن و عوامل مرتبط با آن در دختران راهنمایی و دبیرستانی شهر سمنان (۱۳۹۱)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آهن یاری
مقاله وضعیت مصرف
مقاله دختران راهنمایی و دبیرستانی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی بتول
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده ذاکر ریحانه
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی راهب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: از جمله راه کارهای سازمان بهداشت جهانی برای کنترل کم خونی فقر آهن، شایع ترین نوع سوء تغذیه، آهن یاری در گروه های خاص می باشد. هدف این مطالعه بررسی وضعیت مصرف مکمل آهن و عوامل مرتبط با آن در دختران راهنمایی و دبیرستانی شهر سمنان بوده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه ۴۴۰ دانش آموز دختر راهنمایی و دبیرستانی از مناطق مختلف شهر سمنان به روش تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری اطلاعات از طریق تکمیل پرسش نامه توسط دانش آموز و تحت نظارت فردی آگاه صورت گرفت. وضعیت دریافت مکمل بدین صورت تعریف شد که اگر تعداد قرص های مصرفی دانش آموز با تعداد قرص های توزیع شده در مدرسه طی ۱۶ هفته یا ۴ ماه از سال تحصیلی یکسان بود، مصرف کامل یا مطلوب و در غیر این صورت ناکامل در نظر گرفته می شد.
یافته ها: %۵۳٫۹ دختران مقطع راهنمایی و %۱۶٫۵ دختران مقطع دبیرستان تمامی قرص های دریافتی را به طور کامل مصرف کرده بودند که تفاوت معنی دار بود (p<0.001). مصرف مکمل در مقطع راهنمایی روند نزولی داشت و با ارتقاء پایه درصد دانش آموزان با مصرف کامل کم تر می شد (p= 0.002). آگاهی از علایم و عوارض کمبود آهن ارتباط معکوسی با مصرف کامل قرص آهن داشت (p= 0.003). ارتباط مستقیمی بین سطح تحصیلات پدر (p= 0.046)، سطح تحصیلات مادر (p= 0.015)، معدل دانش آموزان (p= 0.003)، شرکت دانش آموزان در جلسه آموزشی آهن یاری (p<0.001)، شرکت والدین در جلسه توجیهی آهن یاری (p= 0.021)، نظارت مسوولین بر مصرف مکمل (p<0.001)، مصرف قرص آهن در مدرسه (p<0.001)، مصرف آن در زمان کلاس (p<0.001)، توزیع مکمل توسط مربی بهداشت (p<0.001) با مصرف کامل قرص توسط دانش آموزان وجود داشت.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاکی از وضعیت نامناسب مصرف مکمل آهن در مدارس راهنمایی و دبیرستان شهر سمنان می باشد. برای بهبود برنامه، تلاش در ایجاد نگرش مثبت،ارتقاء دانش و فرهنگ استفاده آگاهانه، آموزش حضوری دانش آموزان و والدین و نظارت مربی بهداشت بر مصرف قرص تاثیر گذار می باشد.