مقاله وضعیت مصدومان سوانح و حوادث مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها از صفحه ۳۰۹ تا ۳۱۶ منتشر شده است.
نام: وضعیت مصدومان سوانح و حوادث مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصدومان
مقاله ثبت
مقاله سوانح و حوادث

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالوند محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهادری منفرد ایاد
جناب آقای / سرکار خانم: خداکریم سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: فرسار احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سوانح و حوادث از مهم ترین علل ابتلا و میرایی در جهان محسوب می شوند. ایران یکی از کشورهای با میزان بالای سوانح و حوادث به شمار می رود. هدف از این مطالعه بیان بررسی وضعیت مصدومان ناشی از سوانح و حوادث مراجعه کننده به اورژانس مراکز پزشکی و بیمارستان های زیرپوشش معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.
روش بررسی: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی است. همه مراجعین با علت سوانح و حوادث که از اول فروردین تا آخر اسفند ۱۳۹۱ به اورژانس بیمارستان های زیر پوشش معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مراجعه کرده بودند، بررسی شدند. طبقه بندی اطلاعات سوانح و حوادث بر اساس ویرایش دهم طبقه بندی جهانی بیماری ها صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ صورت گرفت.
یافته ها: در مجموع ۲۴۸۴۳۸ نفر بررسی شدند. %۶۷٫۷ از افراد مرد و %۳۲٫۳ زن بودند. ضربات (۴۱ درصد)، حوادث ترافیکی (۱۷ درصد) و سقوط (۹٫۵ درصد) به ترتیب شایع ترین علل گزارش شده سوانح و حوادث بودند. وقوع صدمات بیشتر در گروه های سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله و ۲۵ تا ۳۴ ساله (۵۰٫۴ درصد) بود. بیشتر حوادث در مناطق شهری اتفاق افتاده بود. در مجموع ۷۲۲ مورد مرگ به دنبال سوانح و حوادث ثبت گردید. ارتباط معنی داری بین نوع حادثه و محل حادثه، جنس و نوع حادثه، گروه سنی و محل حادثه، گروه سنی و نوع حادثه (p<.001) ملاحظه گردید.
نتیجه گیری: حوادث ترافیکی بخش بزرگی از سوانح و حوادث را تشکیل می دهند. مردان، جوانان و گروه های مولد جامعه مهم ترین قربانیان حوادث به شمار می روند. آمار فوتی ها و معلول ها نشانگر میزان واقعی فوتی ها و معلول ها نمی باشد. مداخله دست اندرکاران پیشگیری از حوادث به ویژه در پیشگیری حوادث در خیابان ها و منازل، ضروری نظر می رسد. بهبود سیستم ثبت مصدومان و فرایندهای مربوطه برای امکان بهره برداری بهتر از اطلاعات لازم به نظر می رسد. اطلاع رسانی وضعیت مصدومان ناشی از سوانح و حوادث به دست اندرکاران پیشگیری از حوادث، آموزش به گروه های هدف به ویژه آموزش قوانین و مقررات رانندگی، در کاهش سوانح و حوادث مفید خواهد بود.