مقاله وضعیت طبقه بندی نفوس پس از مرگ (مقایسه دیدگاه ابن سینا و سهروردی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در حکمت سینوی (مشکوه النور) از صفحه ۹۷ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: وضعیت طبقه بندی نفوس پس از مرگ (مقایسه دیدگاه ابن سینا و سهروردی)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفس
مقاله بدن
مقاله سعادت
مقاله شقاوت
مقاله حیات پس از مرگ
مقاله ابن سینا
مقاله سهروردی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی عین اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ابن سینا و سهروردی هر کدام در آثار مختلف خویش، درباره وضعیت نفوس انسانی پس از مرگ از حیث سعادت و شقاوت به بحث پرداخته اند. در مجموع نحوه مواجهه این دو با این مساله را از جهت صوری می توان در دو مدل عرضه کرد. آن ها در برخی آثارشان بدون ارائه طبقه بندی منظمی درباره این مساله بحث کرده اند و در برخی دیگر از آثارشان طبقه بندی منظمی ارائه داده اند. ابن سینا در المبدا و المعاد طبقه بندی سه گانه و در رساله فی السعاده طبقه بندی چهارگانه و در الاشارات و التنبیهات طبقه بندی پنج گانه ای از وضعیت این نفوس ارائه داده است. سهروردی نیز در برخی از آثارش بدون ارائه طبقه بندی منظم، به بحث درباره این مساله پرداخته و در برخی دیگر از آثارش طبقه بندی دوگانه، برخی طبقه بندی سه گانه و بعضی تقسیم چهارگانه و پاره ای دیگر طبقه بندی پنج گانه و در نهایت طبقه بندی شش گانه ای ارائه داده است.
از این رو مقاله در صدد بررسی وجوه اشتراک و افتراق دیدگاه ابن سینا و سهروردی در مورد این طبقه بندی است. با تحلیل دیدگاه این دو حکیم درمی یابیم که از برخی جهات همچون اصول و مبانی، ارائه نظریه با مدل صوری واحد و توجه به سعادت عقلی، میان این دو حکیم تشابه وجود دارد. بر عکس از جهات ذیل میان دو حکیم تمایز وجود دارد: ۱ تاکید پررنگ تر ابن سینا بر سعادت عقلی؛ ۲ به رسمیت شناختن سعادت حسی از سوی ابن سینا؛ ۳ طرح مساله تعلق نفوس به اجرام فلکی به صورت صریح از سوی شیخ اشراق؛ ۴ تمایز روش شناختی دو حکیم در حل مساله.