مقاله وضعیت دریاقت مکمل آهن و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۴۰۱ تا ۴۱۱ منتشر شده است.
نام: وضعیت دریاقت مکمل آهن و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر سمنان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعیت دریافت
مقاله مکمل آهن
مقاله زنان باردار
مقاله سمنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی بتول
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی راهب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کمبود آهن، یکی از شایع ترین مشکلات تغذیه ای در میان زنان باردار است. دریافت کافی آهن برای سلامت مادر باردار و جنین او مهم بوده و بر همین اساس، استفاده از مکمل آهن توصیه می گردد. این مطالعه به بررسی وضعیت دریافت این مکمل در مادران باردار پرداخته است.
در این مطالعه مقطعی که در مراکز بهداشتی- درمانی شهر سمنان در سال ۱۳۹۱ انجام گرفت، ۴۰۰ مادر در نیمه دوم بارداری، به طور تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. وضعیت دریافت مکمل آهن، شامل زمان شروع و مصرف آن است. مفهوم زمان مطلوب شروع، آغاز مصرف مکمل در ماه چهارم یا شروع هفته ۱۶ بارداری بوده و میزان مطلوب مصرف، استفاده کامل مکمل، طی هفت روز گذشته قبل از پرسش گری بوده است.
۵۳٫۵ درصد از افراد شرکت کننده از نظر زمان شروع مصرف مکمل آهن وضعیت مطلوبی داشتند و ۸۵٫۳ درصد از آن ها تمام روزهای هفته گذشته، مکمل آهن استفاده کرده اند. بین آگاهی استفاده از مکمل آهن و مصرف آن ارتباط معنی دار دیده شد. همچنین بین سابقه ابتلا به آنمی و شغل همسر با زمان شروع مکمل آهن ارتباط معنی دار دیده شد. بین مصرف مکمل آهن با سن، سطح سواد مادر، سطح سواد همسر، شغل مادر، تعداد فرزندان، ملیت و وضعیت مراجعه به مراکز بهداشتی- درمانی ارتباط معنی دار دیده نشد. ضمن آن که فراموشی، بیش ترین علت عدم مصرف آهن (۴۵٫۶ درصد) بود.
نتایج نشان داد درصد قابل توجهی از مادران باردار، وضعیت مطلوبی از نظر دریافت مکمل آهن و به ویژه زمان شروع به موقع آن ندارند. آموزش جهت افزایش آگاهی مبنی بر اهمیت مکمل یاری، تسهیل دسترسی به مکمل، تنظیم برنامه عملیاتی با مشارکت مادر و تاکید بر مصرف مکمل در هر نوبت مراجعه به مراکز بهداشتی- درمانی، برای تمام اقشار جامعه و به خصوص مادران با سابقه آنمی، حائز اهمیت است.