مقاله وضعیت درد بیماران تحت عمل جراحی قبل و بعد از دریافت مسکن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۸۴ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: وضعیت درد بیماران تحت عمل جراحی قبل و بعد از دریافت مسکن
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد
مقاله مدیریت درد
مقاله داروی مسکن
مقاله رضایت مندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برازپردنجانی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: لطیفی سیدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور تعیین وضعیت درد بیماران تحت عمل جراحی قبل و بعد از دریافت مسکن انجام شد. در این مطالعه نیمه تجربی، ۲۰۶ بیمار مبتلا به درد حاد بعد از عمل جراحی به صورت نمونه گیری در دسترس از بخش های جراحی دو بیمارستان آموزشی اهواز انتخاب شدند. از بیماران خواسته شد تا شدت درد خود را بر اساس معیارهای عددی و کلامی بررسی درد بلافاصله قبل از تجویز مسکن و ۱ ساعت بعد از دریافت مسکن طبقه بندی کنند. داده ها با آمار توصیفی آزمون های مجذور کای و تی زوجی تحلیل شدند. بر اساس معیار عددی %۹۳ بیماران در ۲۴ ساعت اول بعد از جراحی و قبل از دریافت مسکن، درد شدید و خیلی شدید داشتند، در حالی که در روز سوم بعد از عمل و بعد از دریافت مسکن، %۸۶ بیماران درد خیلی کمی داشتند. میانگین شدت درد بیماران از ۴٫۶۹ در روز اول به ۰٫۸۷ در روز سوم کاهش پیدا کرد که نشان دهنده تاثیر داروهای مسکن و تجویز به موقع دارو توسط پرستاران بود (P<0.001). در این مطالعه ارتباط مثبتی بین استفاده همزمان از دو معیار عددی و کلامی برای بررسی درد و تسکین کافی درد بعد از دادن مسکن مشاهده شد.