مقاله وضعیت تروفی آب بندان طبیعی مرزن آباد بابل بر اساس شاخص کارلسون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: وضعیت تروفی آب بندان طبیعی مرزن آباد بابل بر اساس شاخص کارلسون
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص تروفی
مقاله کارلسون
مقاله مرزن آباد
مقاله بابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتی رحیمه
جناب آقای / سرکار خانم: پورغلام رضا
جناب آقای / سرکار خانم: دوستدار مسطوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آب بندان طبیعی مرزن آباد، با وسعتی بالغ بر ۱۸۳ هکتار در استان مازندران و جنوب غربی شهرستان بابل واقع شده است، عمق متوسط این آب بندان ۵/۲ متر است، از لحاظ گیاهان آبزی غنی بوده و زیستگاهی مناسب برای پرندگان مهاجر به شمار می رود. ورود پساب مزارع کشاورزی وآلاینده ها، مرزن آباد را در معرض افزایش بار مواد مغذی به ویژه ازت و فسفر قرار داده است. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت تروفی در این اکوسیستم طی یک سال به مدت ۱۱ ماه از شهریور ۸۵ تا مرداد ۸۶ برای نخستین بار انجام شده است. در این پژوهش پارامترهای فیزیکی شامل درجه حرارت، اکسیژن محلول، pHو پارامترهای شاخص تروفی شامل کلروفیل a، فسفات کل، عمق شفافیت براساس شاخص تروفی کارلسون و نیز غلظت نیترات محلول به مدت یک سال و به صورت ماهانه در سه ایستگاه با ۳ تکرار اندازه گیری شد. بر این اساس آب بندان مرزن آباد در وضعیت یوتروفی و در معرض ورود به شرایط هیپرتروفی قراردارد.