مقاله وضعیت بذردهی درختان میانسال بلندمازو (.Quercus castaneifolia C.A.Mey) در قطعه خزر باغ گیاه شناسی ملی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۲۴۷ تا ۲۵۶ منتشر شده است.
نام: وضعیت بذردهی درختان میانسال بلندمازو (.Quercus castaneifolia C.A.Mey) در قطعه خزر باغ گیاه شناسی ملی ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باغ گیاه شناسی ملی ایران
مقاله بلندمازو
مقاله تولید بذر
مقاله قطعه خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناهی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: پورهاشمی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از اهداف اصلی باغهای گیاه شناسی حفاظت از گونه های گیاهی بومی و فراهم نمودن امکان تکثیر آنهاست که در این راستا بذردهی گونه ها از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به قدمت ۴۰ ساله قطعه خزر باغ گیاه شناسی ملی ایران و عدم وجود اطلاعات کافی در مورد بذردهی گونه های درختی موجود در این قطعه، پژوهش پیش رو بمدت سه سال (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰) با هدف بررسی وضعیت بذردهی درختان میانسال بلندمازو (Quercus castaneifolia) که یکی از گونه های شاخص و اصلی این رویشگاه است، انجام شد. ۳۰ درخت نمونه بطور کاملا تصادفی انتخاب و شماره گذاری شدند. برای هر درخت ۴ پلات زمینی هر یک به مساحت ۰٫۵ مترمربع در میانه فاصله بین تنه و لبه تاج بر روی زمین در چهار جهت جغرافیایی مشخص شدند. از اواسط شهریور تا اواسط آذر هر سال بذرهای افتاده در داخل پلاتها با فاصله زمانی دو هفته یکبار شمارش شده و به سطح تاج تعمیم داده شدند. پس از تحلیل داده ها، متوسط تراکم بذر (شمار بذر در یک مترمربع سطح تاج) در سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بترتیب ۸۰، ۲۳ و ۶۸ و متوسط شمار بذر در سالهای فوق بترتیب ۴۸۰۷، ۱۳۷۷ و ۴۱۴۴ به ازای یک پایه بدست آمد که درمجموع بیانگر بذردهی ضعیف این گونه در سال ۱۳۸۹ در باغ گیاه شناسی بود. همچنین نوسانات زیادی در بذردهی بین پایه های درختی و همچنین برای یک پایه در سالهای موردمطالعه مشاهده شد.