مقاله وضعیت آسیب شناسی دستگاه عصبی مرکزی گاو وگاومیش های ایران: یک مطالعه استانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۷۹ تا ۲۸۶ منتشر شده است.
نام: وضعیت آسیب شناسی دستگاه عصبی مرکزی گاو وگاومیش های ایران: یک مطالعه استانی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مغز
مقاله مخچه
مقاله گاو
مقاله گاومیش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیاری منصور
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه مطالعه: ارزیابی علائم بالینی و ضایعات پاتولوژیک دردستگاه عصبی مرکزی می تواند در تشخیص بیماریها دارای اهمیت باشد. هدف: بررسی ضایعات ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک مغزومخچه گاو و گاومیش در کشتارگاه اهواز بود. روش کار: تعداد ۷۲۴ نمونه مغز و مخچه گاو و ۱۲۶ مغز و مخچه گاومیش مورد بازرسی قرار گرفت. از این تعداد ۳۷ نمونه از گاو و ۹ نمونه گاومیش با ضایعات ظاهری انتخاب شدند. بعد از برش از سطح مقطع و ثبت ضایعات،نمونه ها در فرمالین بافر ۱۰% پایدار شدند و به روش پارافین مقاطع ۵-۷mm تهیه و رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین انجام شد. نتایج: ضایعات شامل پرخونی و خون ریزی، گاو ۸ مورد، گاو میش ۹ مورد، رنگدانه،گاو ۴ مورد، کروماتولیز، گاو ۴ مورد، گاومیش ۲ مورد ،گلیوز، گاو ۴ مورد ، گاومیش ۱ مورد، واکوئله شدن ماده سفید، گاو ۴ مورد، نکروز،گاو ۶مورد،، گاومیش ۲ مورد، ادم مغزی،گاو ۳مورد، تجمع سلول ها اطراف عروق، گاو ۴ مورد، گاومیش ۳ مورد ،.هیپر پلازی عروق،گاو ۳مورد،سنوروس سربرالیس ،گاو ۳ مورد، آنسفالیت گاو ۶ مورد، گاومیش ۱ مورد، معدنی شدن ،گاو ۵ مورد، خون ریزی و پرخونی پرده های مغزی، گاو ۱۰ مورد، گاومیش ۹ مورد، ادم پرده های مغزی، گاو ۲ مورد، آماس پرده های مغزی گاو ۷ مورد ،پرخونی و خون ریزی مخچه گاو، ۱ مورد، گاومیش ۵ مورد، دژنرنسانس لایه ملکولی گاو ۲ مورد، دژنرنسانس لایه دانه دار گاو ۳ مورد، دژنرنسانس سلول های پورکنژ گاو ۴ مورد، گاومیش ۱ مورد. نتیجه گیری نهایی: در دستگاه عصبی مرکزی دام های به ظاهر سالم ضایعات متعدد مشاهده شده است که فاقد نشانه بالینی است. بنابراین بدلیل اهمیت آنسفالوپاتی هادر گاو و گاومیش ها باید مورد مطالعه بیشتر قرار گیرند.