سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامحسین شاهقلی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
یوسف عباسپورگیلانده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
جعفر نصرالهی آذر – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

چکیده:

یکی از بخشهای خیلی مهم مطالعه کشش و کارایی چرخهای کشنده محاسبه نیروی نشست و نفوذدرخاک است که برای بدست آوردن کشش مقاومت حرکتی قابلیت عبور و مرور وسیله نقلیه درخاک تراکم خاک عمق اثر و غیره ضروری است معمولا اساس مدل کردن نمودارهای بارگذاری صفحه نشست خاک برای محاسبه نیروی نشست ادوات می باشد آزمایشات نشست با استفاده از وسایل محرک الکتریکی با سرعت ثابت و شبه استاتیکی و با سرعت تقریبا ۱۳/۳ میلیمتر بردقیقه تا عمق ۱۲۰mm انجام شدمقدار نشست عمودی جابجایی عمودی صفحات و مقدار بارگذاری برروی صفحات اندازه گیری شد از داده های آزمایشی پارامترهای مربوط به معادله فشارـ نشست بکر kc,kp,n را میتوان بدست آورد برای آزمایش فشار نشست خاک صفحات دایره ای با شعاع های ۲۵و۳۵ میلیمتر و صفحات مستطیلی با نسبت طول به عرض کم ۱/۴و۲ و دارای عرض مساوی با قطر صفحات دایره ای و همچنین صفحات مستطیلی با نسبت طول به عرض زیاد ۳و۶ و دارای عرض مساوی با شعاع صفحات دایره ای مورد مقایسه قرارگرفتند مقادیر kc,kp,n بین صفحات مستطیلی با نسبت طول به عرض کم و صفحات دایره ای متفاوت بود ولی این تفاوت بین صفحات مستطیلی با نسبت طول به عرض بالا و صفحات دایره ای با شعاع مساوی با عرض صفحات مستطیلی تقریبا ناچیز بود.