مقاله وساطت علیت به معنای یونانی در درک هایدگر از تکنولوژی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در شناخت (پژوهشنامه علوم انسانی) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: وساطت علیت به معنای یونانی در درک هایدگر از تکنولوژی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هایدگر
مقاله تکنولوژی
مقاله علیت
مقاله تخنه
مقاله انکشاف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی مهر سیدمحمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هایدگر برای دست یابی به ذات تکنولوژی می کوشد تا از مفهوم شایع تکنیک عبور کند و به برداشتی نو دست یابد. در این مقاله تبیین شده است که این کار از طریق احیاء مفهوم یونانی علیت صورت می گیرد. برای این منظور او با طرحی ابتکاری، مفهوم ابزار را در کنار مفهوم علیت قرار می دهد و مدعی است که از این طریق ذات تکنیک قابل دست یابی است. تفسیر علیت در دوره پیش سقراطی مورد اعتنای هایدگر قرار گرفته است. اما او تاکید دارد که نظریات افلاطون و ارسطو تمایز جدی با نظر پیش سقراطیان دارد. به نظر می رسد درباره نظریات افلاطون و ارسطو در خصوص علیت، مساله تا حدودی مبهم است. در این مقاله شواهدی ذکر خواهد شد که موید سازگاری آرای این دو فیلسوف با پیش سقراطیان و نتیجتا با اندیشه هایدگر حداقل در برخی موارد است. در نهایت به بررسی این نظر هایدگر پرداخته شده است که وی معتقد است در دوره مدرن در یک تقلیل گرایی افراطی، علیت در چارچوب تنگ و بسته ای ملاحظه می شود و شیوه های علمی جدید در علم را سبب شده است.