مقاله وزیران سلجوقیان بزرگ از نگاهی دیگر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در مسکویه از صفحه ۱۰۱ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: وزیران سلجوقیان بزرگ از نگاهی دیگر
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طغرل
مقاله آلب ارسلان
مقاله ملازگرد
مقاله عمید الملک
مقاله ملکشاه
مقاله نظام الملک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدیان غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سلسله سلجوقی را می توان مهم ترین دولتی دانست که توسط ترکان تاسیس گردید. در طول زمام داری سلاطین اولیه این سلسله، تحول بزرگی در فرهنگ و تمدن اسلام به ویژه در ایران، به وجود آمد.
موسس واقعی این سلسله طغرل بن میکائیل بن سلجوق (۴۵۵- ۴۲۹ ه.ق) بود. وی در سال ۴۲۹ هجری در نیشابور به تخت سلطنت نشست و از آن پس، دولت سلجوقی دارای شوکتی زیاد و مملکتی پهناور شد. طغرل با شکست دادن و کشتن بساسیری، در دربار خلافت نیز پیشرفتی شایان کرد و بر تمام خلافت استیلا یافت. از آن پس، بالای منابر به عنوان این پادشاهان خطبه خوانده شد و نام آنان، روی درهم و دینار نقش گردید. شاهان سلجوقی نیز همانند دیگر سلاطین دارای وزرایی بودند که در واقع، مقام وزارت، شمشیر و قلم را در دست داشتند. این مقاله بر آن است که ضمن معر فی وزرای سلاطین سلاجقه بزرگ، اقدامات و سرانجام هر یک را نیز با استفاده از منابع تاریخی، توضیح دهد.