سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهتاب پورآتشی – دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران
حسین شعبانعلی قمی – دانشیار، دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه کودها و سموم شیمیایی و سایر عوامل خطرزا برای محیط زیست به صورت کنترل نشده و بی رویه به بخش کشاورزی وارد شده اند تا این بخش بتواند به تقاضای رو به رشد موادغذایی پاسخ دهد. اما این افزایش تولید با مشکلات زیست محیطی و همچنین، مشکلاتی برای انسان ها همراه بوده است. بطوری که استفاده نامعقول و بی رویه از مواد شیمیایی از مهم ترین علل آلودگی های منابع آب و آلودگی های زیست محیطی است و سبب بروز مشکلات بهداشتی و زیست محیطی برای مصرف کنندگان و جامعه شده است. از آنجا که آلودگی آب ها یکی از اصلی ترین چالش های قرن حاضر است؛ مقاله حاضر که به صورت مروری تحلیلی به رشته تحریر درآمده، به بحث پیرامون دو علل عمده آلودگی آب ها که همان ورود کودها و سموم شیمیایی به درون آب است، می پردازد. آن چه از مرور مقاله حاضر می توان به مثابه برگرفته های تلخیص شده به دست آورد، همانا ضرورت توجه به کودهای آلی و مدیریت تلفیقی آفات به عنوان رهیافت هایی جهت جلوگیری از آلودگی منابع آب می باشد. آنچه امروزه کشورها را تشویق به تولید و مصرف کودهای آلی می نماید توجه جدی به عوارض ناشی از بکارگیری بی رویه و نامتعادل کودهای شیمیایی می باشد. مدیریت تلفیقی آفات رهیافتی نوین به منظور کاهش مصرف سموم شیمیایی است که در این رهیافت از روش های زراعی، فیزیکی و مکانیکی، و بیولوژیکی برای کنترل آفات استفاده می گردد.