سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عباس سرافرازی – عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
زینب ناظریان – دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در طی جنگهای ایران و روس ، نظارت چندانی از سوی ایران بر منطقه خلیج فارس نمی شد .خلیج فارس علاوه براهمیت اقتصادی ، سوق الجیشی چون از طریق راه آبی بااقیانوس هند متبط می شد و به شاهرگ حیاتی انگلیس نزدیک بود دارای اهمیت ویژه ای بود . از طرفی روسها در طی عهد نامه ترکمنچای امتیاز قابل توجهی مبنی بر ایجاد کنسولی در هر ناحیه از ایران را کسب کرده بودند . انگلیسی ها با توجه به ضعف ایران تصمیم به براندازی حاکمیت ایران از منطقه خلیج فارس گرفتند . چون مسقط بر نواحی جنوبی خلیج فارس و دریای عرب تسلط داشت انگلیسی ها تصمیم به حمایت حاکم مسقط و تحت الحمایه قرار دادن آن گرفتند . جنگ دریایی علیه قواسم به راه انداختند حاصل این جنگ پیمان کلی بود و سرانجام با انعقاد صلح جاویدان با اعراب قدرت خود را به حد کمال در منطقه رساندند و مجوز دخالت در امور خلیج فارس و امور داخلی ایران در قضیه هرات بدست آوردند