سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی عباسی – کارشناسان ارشد مهندسی شیمی صنایع غذایی
الهه خسرومنش –

چکیده:

این تحقیق پیرامون تولیدکود ورمی کمپوست از گونه خاصی از کرمهای خاکی جهت مصرف درکشاورزی ارگانیک می باشد امروزه کشاورزی ماتغییرات تاسف آوری درچند سال گذشته داشته است خصوصا با افزایش مصرف مواد شیمیایی در مزارع کشاورزی فشار مخربی برروی طبیعت بدنبال داشته است و این بدلیل جایگزینه شدن کودهای شیمیایی و بالا رفتن مقدار مصرف آن درمزارع بوده که باعث تخریب چرخه های طبیعی خاک شده است امروزه برای برون رفتن از این مشکل استفاده ازکودهای آلی بیولوژیک به ویژه کود آلی ورمی کمپوست درکشاورزی پایدار توصیه میگردد برخی از گونه های کرم خاکی توانایی زیادی درمصرف و تبدیل مواد زائد آلی از قبیل لجن فاضلاب زائدات جانوری و گیاهی و پسماندهای صنعتی را به کود آلی ورمی کمپوست دارند ورمی کمپوست تولید شده نسبت به مواد اولیه پایداری بیشتری داشته و افزودن آن به خاکهای کشاورزی باعث افزایش مواد مغذی و تغییر و بهبود ساختار فیزیکی شیمیایی و بیولوژیک خاک می گردد.