سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عادل افشار یاستی کند –
آیدا جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

گاهاً مشاهده میشود که تجار و شرکتهای تجاری بعد از ورشکستگی اقدام به معاملاتی می کنند که در نهایت به ضرر بستانکاران تمام شده و به حقوق آنان لطمه وارد میسازد.قانون تجارت به منظور جلوگیری از تقلب احتمالی تاجر و تضرر طلبکاران بعضی از معاملات تاجر ورشکسته را حتی قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل و یا قابل فسخ دانسته،مبحث ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته در حقوق تجارت ایران از مباحثی است که به آن توجه چندانی نشده است . بنابراین نقد و بررسی اصول ورشکستگی در لایحه قانون تجارت برای فهمیدن اینکه حقوق تجارت ما در این زمینه چقدر تحول کرده است ، مهم می باشد.