سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حدیثه سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

تمام واژگان به کار رفته در قرآن معنایی ویژه ای دارند. البته این معنا چندان هم از معنای لغوی آن ها بیگانه نیست؛است. راستی این کلمه در میان آیات قرآن حامل » سعی « و میان آن ها قرابت معنایی وجود دارد. یکی از این واژه ها، واژهچه بار معنایی است؟ به چه اعمال و کارهایی این واژه اطلاق می شود؟ این ها از جمله سؤالاتی است که در این مقاله به آن پاسخ داده خواهد شد.طرح مسئله: از آن روز که حضرت حق خلیفه ای برای خویش در روی زمین قرار داد، راه هایی را پیش روی اونهاد تا او با اختیار خویش هدفی را بر گزیند و در راه رسیدن به این هدف تلاش نماید و در عاقبت نیز نتیجه ی این زحمات خویش را ببیند. بارها به این مطلب بر می خوریم که مثلاً برای این کار، نیاز به سعی و تلاش فراوان است. باید سعی نمود و … از طرفی قرآن کریم را به عنوان قانون زندگی بشری داریم. بنابراین، این مسئله ای است که می بایست نظر قرآن را به اینمفهوم بررسی کرد، که این یگانه کتاب هدایت بشریت تا چه اندازه به این مطلب پرداخته است؟ از طرفی جامعه امروزه ما به خصوص نسل جوان ما برای زندگی خویش، می بایست به دنبال سعی و تلاش برود تابتواند از بیهودگی و سردرگمی خارج شود و بتواند فرد شایسته و مفیدی برای کشور و نیز برای زندگی خویش باشد.عامل و انگیزه باشد. » سعی « این مسائل از جمله اموری است که برای تحقیق قرآنی ذیل وجوه واژه در قرآن می باشد که با کمک آیات و نظر برخی از مفسران و » سعی « هدف در این مقاله بررسی وجوه معنایی واژهلغویان، به روش کتابخانه ای و نیز تحلیلی، این کار صورت می پذیرد. خواهیم گفت: سعی با عاقبت و آینده افراد ارتباط تنگاتنگ دارد؛ و سود و منفعت آن در درجه اول برای خودشانمی باشد که اگر راه خیر و صلاح در پیش گیرند و نهایت مجاهدت و تلاش را از خود نشان دهند، خداوند با الطاف دنیوی و پاداش های زیبای بهشتی به یاری آن ها خواهد آمد؛ و در مرتبه بعد این کار به نفع جامعه و اقتصاد کشور و نیزبالا رفتن فرهنگ و بلکه تمام مسائل کشور خواهد بود. و در مجموع سعی یک معنای اصلی دارد که تلاش برای رسیدن به هدف است که این می تواند همراه با سرعت در کار یا به طور مداوم عمل کردن و … باشد