مقاله وجودشناسی و فروعات آن از منظر دو سلسله کبرویه و سهروردیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زبان و ادب فارسی از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: وجودشناسی و فروعات آن از منظر دو سلسله کبرویه و سهروردیه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وجودشناسی
مقاله سلسله کبرویه
مقاله سلسله سهروردیه
مقاله اسماء و صفات الهی
مقاله تجلی و مشاهده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حدیدی خلیل
جناب آقای / سرکار خانم: شیخلووند فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«وجود» و مباحث مربوط به آن در عرفان اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این میان، بزرگان دو سلسله کبرویه و سهروردیه نظرات چشمگیری ارائه داده اند. در نوشتار حاضر وجود و فروعات آن از جمله اسماء و صفات الهی، تجلی و مشاهده از منظر هر دو سلسله مورد بحث و فحص قرار گرفته است. ازین رو سعی بر این است ابتدا به دیدگاه های مشایخ بزرگ این دو طریقت عرفانی اشاره و تفاوت و تشابهات موجود در آراء آن ها ذکر شود. اکثر بزرگان این دو سلسله وجود را با خداوند متعال یکی دانسته اند و بعضی از ایشان در رابطه ارتباط وجود با جهان هستی و انسان تاکید می کنند که وجود واقعی از آن خداوند است و سایر مخلوقات تجلیات او هستند. از جمله سعدالدین حمویه و عزیز الدین نسفی به کرات اذعان می کنند که خداوند هستی نیست نمای و همه مخلوقات نیستی هستی نمای هستند. لازم به ذکر است ارجاعات داخل متن از نوع نقل به مفهوم است نه نقل به عین.