سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مینا مردانی قهفرخی –
افسانه پورمعزی –
مهدیه فرشیدزاد –

چکیده:

دراین مقاله مسائل تعادل قوی را درنظر میگیریم و نتایج وجودی برای جوابهای آن درفضای توپولوژی برداری را برقرار می سازیم سپس دو مفهوم از خوش رفتاری مسائل تعادل برداری را درفضای توپولوژی برداری معرفی و بررسی میکنیم و روابط بین آنها را شرح میدهیم