سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا حسینی – کارشناس برنامه ریزی منابع آب، شرکت آب منطقهای تهران
مریم قدسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران (محیط زیست)، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با رشد روز افزون جمعیت و پیشرفت و گسترش صنایع، مصرف آب و به دنبال آن تولید فاضلاب به طور چشمگیری افزایش یافته است. تخلیه فاضلاب به محیط زیست سبب تخریب بیولوژیکی و تغییرات اکولوژیکی محیط، آلودگی منابع آب سطحی و زیر زمینی، بروز بیماریها همانند سرطانها و دیگر بیماریهای حاد و مزمن میگردد. لذا تصفیه فاضلاب امری ضروری است. در سالیان اخیر تحقیقات بسیاری جهت بهینه سازی سیستمهای تصفیه از نظر افزایش بازده و کاهش هزینههای حاصل انجام شده است. یکی از سیستمهای تصفیه، وتلندها هستند که در واقع با استفاده از گیاهان تصفیه فاضلاب را به طور طبیعی انجام میدهند. تحقیقات نشان داده است وتلندها از نظر مصرف انرژی و میزان بازدهی میتوانند بسیار مقرون به صرفه بوده و میتوانند جایگزین مناسبی برای روشهای متداول تصفیه باشند. بسته به مشخصات فاضلاب ورودی و نوع مصرف پساب تصفیه شده، وتلند میتواند به عنوان تصفیه ثانویه، پیشرفته یا مستقل به کار برده شود. در این تحقیق انواع وتلند، فرایند تصفیه درآنها، اثرات زیست محیطی، روش ساخت و مزایا و معایب این سیستم بررسی شده است.